Årsmöte 2023


Löparklubbens årsmöte var den 15 mars vid Hurtigtorpet. 10 medlemmar var det som deltog.
Tobias Forsell valdes till ordförande ett år till, och eftersom Marianne Gottmarsson har avsagt sig
ledamotsuppdrag i styrelsen valdes Hans Byrén som ny ledamot. Han var suppleant förra året, och
som ny suppleant valdes Christian Lanefjord.

Efter mötet bjöd klubben på smörgåstårta, Lokavatten och kaffe.

    Lämna en kommentar