Minijogg i Krokborns parken


Söndag den 1 juli var det barnens dag i Krokborns parken,
arrangerat av Krokborns vänner, med bl.a. klättervägg och hoppborg.
Klubben bidrog med en Minijogg på 600 m. inne i parken.
Det var 33 barn som deltog, där av  15 klubbmedlemar.

Lämna en kommentar