Tävlingserättning


Tänk på att ni som deltagit i någon SM eller DM-tävling kan ta ut startavgiften från klubben.
Även en milersättning på 15 kr/mil när ni representerat klubben.

Alla ungdomar som  tävlat under året ersätter även klubben för.

Lämna en lapp med tävling och kostnad till styrelsen före 30 november.

Lämna en kommentar