Terräng-KM 26 september


Årets terräng-KM kommer att vara den 26 september med star kl.11,00 för ungdomar
och 12,00 för vuxna. Banan som gäller är 1,5 km. för de upp till 15 år. Om det blir
intresse bland de allra yngsta kommer en bana på 6-700 m. att ordnas.
För de äldre är det två gånger tre kilometer som gäller, alltså sex kilometer.
Det kommer att bli lite av en invigning av nya 2,5 km. efter upprustningen
på den sönder körda slingan. Endast föranmälan är det som gäller, ring eller SMS:a
Tobias 073-5351510 eller Bengt 0730-966403 senast fredag 25 september kl.20,00.
Kommer att finnas hamburgare, korv och kaffe efter målgång

Lämna en kommentar