Löparpass


 

Här följer ett försök att beskriva några av de återkommande, lättfunna löpsträckor som finns i Hällefors. Här kommer några tips innan sträckorna presenteras:

Sträckorna går givetvis att springa åt andra hållet också. Det är märkligt vad annorlunda en sträcka kan te sig från andra hållet.

Tiden är räknad på en fart ungefär mellan 4.30 och 5 minuter per kilometer.

Om du är osäker om hur vägen är efter våra beskrivningar, så går det att kolla på kartan innan. Orienteringskartor finns, men de täcker inte alltid in hela löpsträckan. Gröna Kartan kan vara bra att ha.

Om sträckan verkar för lång för ett pass, så ta bilen. Många pass börjar och slutar med 3 kilometer transportsträcka, till exempel från Hammaren och hem.

Ring oss om du vill ha sällskap!

 

Längst ner finns ett antal av våra favoritpassager i löpning i Hälleforstrakten…

40-70 minuter

70-120 minuter

120- minuter och mera

Favoritpassager